จำหน่าย รับทำสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์
Contact : 02-6640488 logo
 • slider-image

จำหน่าย server streaming

บริการให้เช่าเครื่อง Server ทั้งระบบ สำหรับทำ Streaming (Server Streaming) ทั้งแบบ Broadcast(ถ่ายทอดสด) และOn-Demand (จัดเก็บไฟล์มีเดีย)
1 / Package
Server Streaming
 • CPU 4Core
 • Ram 4GB
 • HDD 1TB
 • Network 10/100/1000
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • ฟรี Datacenter 1 เดือน
 • รองรับ 4,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม
2 /Package
Clound Server
 • CPU 6Core
 • Ram 8GB
 • HDD 1TB
 • Network 10/100/1000
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • ฟรี Datacenter 1 เดือน
 • รองรับ 8,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม
3 /Package
Clound Server
 • CPU 12Core
 • Ram 32GB
 • HDD 1TB
 • Network 1x10Gbps
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • Adaptive Bitrate
 • รองรับ 50,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม
4 / Package
Clound Server
 • CPU 32Core
 • Ram 32GB
 • HDD 2TB
 • Network Dual 10 Gbps
 • ฟรี ระบบควบคุม
 • Adaptive Bitrate
 • รองรับ 100,000 connection
 • Bitrate 250kbps
 • ติดต่อสอบถาม
5 /Package
Global Clound Server

STREAMING BITRATE

หมายเหตุ : ตัวเลขการรับรองผู้ใช้งาน และ bit rate คำนวณโดยใช้ทฤษฎี ในทางปฏิบัติ การรับรองผู้ใช้งานอาจมีการ คาดเคลื่อนเนื่องจากมีหลายปัจจัยให้คลาดเคลื่อน

คุณสมบัติและประโยชน์

- ท่านสามารถเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงคุณภาพคมชุด
- ผู้รับชมสามารถดู- ฟังได้ทั่วโลกทุกที่ๆมีอินเตอร์เน็ต
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างง่ายดาย
- สามารถนำไปใช้กับสื่อ E-learning ได้
- สามารถจัดทำได้ในราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ!
- สามารถจัดทำรายการวิทยุ-โทรทัศน์อัตโนมัติได้