รับทำระบบศึกษาทางไกลและระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Elearning Smartclassroom
Contact : 02-6640488 logo
banner-image

E-learning

ระบบการศึกษาทางไกล เข้าถึง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

E-learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียนได้ทั่วโลกทั้งเว็บและอุปกรณ์มือถือ สอนสดด้วยคุณภาพ HD


banner-image
banner-image
ตัวอย่างระบบ E-learning คลิก !!