ทำรับเว็บไซด์วีดีโอ สามรถดึงเนื้อหาจากยูทูบอัตโนมัติ
Contact : 02-6640488 logo
  • slider-image

MEDIA YOUTUBE SOFTWARE

หากท่านมี Channel YouTube และต้องการขยายช่องการการรับชม เราสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมจาก YouTube มาแสดงหน้าเว็บไซต์ของท่านหรือ เชื่อมกับ Mobile Application ได้แบบอัตโนมัติ
theme-on-stage

MEDIA YOUTUBE SOFTWARE
ให้บริการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับ Channel youtube เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชมให้กับคลิปวิดีโอของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6640488
- เขียนเชื่อมกับเว็บไซต์ 49,000 บาท ราคาไม่รวมออกแบบ
- เขียนเชื่อมกับโมบายแอพพลิเคชั่น 59,000 บาท ทั้งระบบ IOS และ Android ราคาไม่รวมออกแบบ