testspeedinternet

HD Live Streaming package
ถ่ายทอดสดออนไลน์ นอกสถานที่
เนื่อง ด้วยปัจจุบันระบบ Streaming ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการบริการเว็บไซต์ต่อลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าอบรมสัมมนาได้ ทางการ Streaming ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดงานอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมของสถาบันไอเอสโอ โดยสามารถถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียง

รายละเอียดการทำงาน

ทางบริษัทฯ จัดหา เครื่องสำหรับถ่ายทอดสดในการ Streaming ให้ในแต่ละครั้งที่ทำการถ่ายทอดสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ทางสถานที่ ที่ใช้ Streaming หรือองค์กรต้องจัดเตรียม INPUT สัญญาณภาพแบบ AV
    ทางสถานที่ ที่ใช้ Streaming หรือองค์กรต้องจัดเตรียม สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 จุด
    ทาง สถานที่ ที่ใช้ Streaming หรือองค์กรต้องจัดเตรียม เว็บไซต์ที่จะต้องใช้ในการเผยแพร่ โดยบริษัทฯ
    จะเตรียมโค้ดเพื่อใช้สำหรับขึ้นหน้าเว็บไซต์ที่ผู้จ้างต้องการ
    ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกไฟล์ที่ Streaming ให้ลูกค้าเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อได้ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .wmv


ทางบริษัทฯ จัดหาช่องสัญญาณในการ Streaming ในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
Package 1
Package 2
Package 3
Package 4
Package 5
จำนวนผู้ชม(คน)
125
250
500
1,000
2,000
Bit Rate(Kbps)
350k
350k
350k
350k
350k
ราคา(ต่อครั้ง)
10,000
15,000
17,000
20,000
35,000
Inter ทั่วโลกผ่านระบบ
Global Server
ครั้งละ 190,000 บาท คลิก!! เพื่อชม Global Sever

*หมายเหตุ*

ใน กรณีที่ลูกค้ามีเซิฟเวอร์แล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการ Streaming นอกสถานที่กรุงเทพฯ และ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากต้องการทีมOB พร้อมกล้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนกล้องและอุปกรณ์ที่ต้องการ

เงื่อนไขการชำระเงิน
การจ้างงานครั้งแรก ชำระเป็นเงินสด เมื่อเสร็จงาน หากต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งล่วงหน้า
การจ้างงานครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เครดิต 30 วัน นับจากวันเสร็จงาน


ผลงานการ Streaming นอกสถานที่ ที่สามารถเปิดเผยได้

HD Live Streaming package
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ถ่าย ทอดสดทีวีออนไลน์ การประชุมที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ประชุม "เติมหัวใจให้สังคม " ครั้งที่๔ ระบบทีวีออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บ www.nationalhealth.or.th ระบบวิทยุออนไลน์ ผ่าน www.thailandonair.com , www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.30 น. ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2551 สำหรับระบบต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก สวิทเชอร์ของทีมกล้องวิดีโอ เป็นระบบ AV ภาพและเสียง เพื่อ Streaming ออกหน้าเว็บ www.nationalhealth.or.th
HD Live Streaming package
HD Live Streaming package
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ถ่ายทอดสดทีวีออนไลน์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551
ระบบ ทีวีออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บ www.nationalhealth.or.th ระบบวิทยุออนไลน์ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่เวลา
09.00 – 1ุ6.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 สำหรับระบบต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก สวิทเชอร์ของทีมกล้องวิดีโอ เป็นระบบ AV ภาพและเสียง เพื่อ Streaming ออกหน้าเว็บ www.nationalhealth.or.th
MSD THAILAND
ถ่ายทอดสดทีวีออนไลน์ บริษัท บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ในการงานการประชุม 2008 ICAAC/IDSA's highlights, fresh from Washington DC โรงแรม Centara Grand at Central World Hotel

ระบบทีวีออนไลน์ จำนวน 1 ช่อง โดยผ่านหน้าเว็บ www.msdthlivewebcast.com ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.50 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 สำหรับระบบต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก สวิทช์เชอร์ของทีมกล้องวิดีโอ เป็นระบบ AV ภาพและเสียง เพื่อ Streaming ออกหน้าเว็บ www.msdthlivewebcast.com และเว็บไซต์ในเครือ
HD Live Streaming package
HD Live Streaming package
AMWAY EXPO
ถ่ายทอดสดทีวีออนไลน์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการงานการประชุม และแสดงสินค้า Amway Expo&Convertion 2009 อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมเพ็ค เมืองทองธานี
ระบบทีวีออนไลน์ จำนวน 2 ช่อง โดยแบ่งจาก bit rate ของการส่ง โดยผ่านหน้าเว็บ www.amwayshopping.com ตั้งแต่เวลา
09.00 – 1ุ6.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2552 สำหรับระบบต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก สวิทช์เชอร์ของทีมกล้องวิดีโอ เป็นระบบ AV ภาพและเสียง เพื่อ Streaming ออกหน้าเว็บ www.amwayshopping.com
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย เน็ตไทยแลนด์ดอทคอม บริษัท เอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
36/18 อาคารอาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 2 สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ): 0-2664-0488 แฟกซ์ ต่อ 112 หมายเลขทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100403001230