testspeedinternet

     
Netthailand สามารถจดทะเบียนโดเมนอะไรได้บ้าง domain extension เน็ตไทยแลนด์รับบริการจดทะเบียนโดเมนทั่วโลกดังต่อไปนี้

Thai
โดเมน www.ภาษาไทย.com


.com
.co
.info
.net
.me
.org
.biz
.mobi
.us
.ca
.cc
.ws
.asia

The most popular domain
Global, credible and recognizable!
Put your information on the Web.
The perfect complement to a .COM.
A domain that's all about YOU.
Perfect for your n-profit.
A domain that means business.
Give customers on-the-go access to your site.
Get your hands on the all-American domain.
The domain for Canada.
There's only one domain for the Cocos Islands
An all-purpose website domain.
Reach the growing Asian market.

 


WORLD

se
com.br
net.br
fr
com.co
net.co
m.co
it
mx
com.es
m.es
es
org.es
nl
in
com.mx
am
at
be
bz
com.bz
cc
net.bz
de
eu
fm
gs
co.in
firm.in
gen.in
ind.in
net.in
org.in
jobs
jp
ms
nu
co.nz
net.nz
org.nz
tc
tk .
tw
com.tw
idv.tw
co.uk
me.uk
org.uk
vg
.tv

Reach out to family, friends and customers in Sweden.
Reach out to millions of potential customers in Brazil.
Create a uniquely Brazilian web presence.
Connect with your French audience.
The domain for commercial interests in Colombia.
The domain for residents of Colombia.
The Colombian domain with your name on it.
Family or business in Italy? This is your domain!
The official domain for Mexico.
This domain means business in Spain.
This Spanish domain has your name in it.
All-purpose domain for sites aimed at Spanish-speakers.
Perfect for clubs or organizations with Spanish values.
The Official domain of the Netherlands.
Connect to the millions of Indian residents online.
The official domain for Mexico businesses.
Residents of Armenia, we've got your domain.
Austrians, this is your domain.
The only domain that says Belgium.
Get the Buzz on .BZ with the Official TLD of Belize.
Protect your Belize brand with this domain.
There's only one domain for the Cocos Islands - .cc.
The perfect domain for a Belize business.
Achtung! Act w to get the German domain
THE domain for the European community.
A domain for all the islands of Micronesia.
The domain for South Georgia and the South Sandwich Islands.
Perfect for launching your online business in India.
Connect with local Indian residents and consumers.
Expand your Web presence in India.
Indian residents, get your own personal corner of the Web.
Protect your Indian domain against copycats.
Create a site for your Indian organization or group.
Give job seekers a direct line to your business.
Japan, this is your domain.
Live in the Leeward Islands? This domain is for you.
A domain for the island nation of Niue.
The perfect domain for your New Zealand business.
Protect your New Zealand brand with this domain.
Perfect for any New Zealand-based organization.
The domain for Turks and Caicos Islands residents.
URL too long? Rename your site with the domain for Tokelau
The domain that means Taiwan.
The domain for Taiwanese commercial ventures.
Individuals in Taiwan will want this domain.
The perfect domain for U.K.-based businesses.
The personal domain for the British.
Have an organization in the U.K.? We have your domain.
Virgin Island residents, this is your domain.
A popular domain for multimedia websites

โดเมนอื่นๆที่รับจดทะเบียน
เยอร์มัน
.de

ญี่ปุ่น
.jp

จีน
.cn
.com.cn
การจดทะเบียนโดเมน .com .net .org
ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนหรือชื่อเว็บไซด์ .com .net .org ก่อนอื่นต้องเข้าไปตรวจสอบชื่อก่อนว่าชื่อโดเมนนั้นมีผู้ครอบครองหรือยังโดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
http://www.netthailand.com/newfolder/whois/ หลังจากได้ชื่อโดเมนแล้วท่านสามารถดำเนินการต่อเพื่อเลือกพื้นที่ใช้งานมีตั้งแต่ 30 MB ถึง 1 GB และสามารถเลือกชนิดของพื้นที่ใช้งานว่าเป็น window หรือ Linux จากนั้นก็ดำเนินการชำระค่าเช่าโดเมนในอัตรา 600 บาทต่อปีและพื้นที่ที่ใช้จัดทำเว็บไซด์ถ้าท่านเลือกไว้ โดยสามารถชำระได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือแจ้งให้บริษัทติดต่อกลับเพื่อสั่งชื้อโดเมนที่ท่านเลือกไว้
หลังจากท่านได้ชำระค่าบริการแล้ว บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนโดเมนให้ท่านพร้อมเปิดพื้นที่ใช้บริการ ท่านสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 5-10 นาที

การจดทะเบียนโดเมน .co.th , in.th, or.th, go.th, net.th
- การจดทะเบียน in.th ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนโดยแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชนมายังบริษัท
- การจดทะเบียน co.th เงื่อนไขการจดทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้

การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังใช้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
- หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง

การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้คำแปลของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย

ในกรณีที่ไม่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้

ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ ได้

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกัน ให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย เน็ตไทยแลนด์ดอทคอม บริษัท เอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
36/18 อาคารอาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 2 สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ): 0-2664-0488 แฟกซ์ ต่อ 112 หมายเลขทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100403001230