(ATX Log Server)
สาระสำคัญตาม พ.ร.บ. 2550 ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่การบริการสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000บาท มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 นี้

ATX LOG SEVER เป็นระบบที่มีสามารถในการจัดการด้าน Firewall สมบรูณ์แบบ มีฟังชันการตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับ โรงเรียน สถานศึกษา ห้างร้าน บริษัท องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านบริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้ง ซึ่งระบบการทำงานจะใช้เซิฟเวอร์ ทั้งหมด 2 ตัวเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด พ.ร.บ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
SEVER ตัวที่ 1 ATX Authentication server เป็นตัวจัดการคุณสมบัติดังนี้
 • ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ 30 Users
 • สามารถป้อนชื่อผู้ใช้ในระบบได้ด้วยตัวเอง และเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวบุคคลที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • มีระบบแคชเพื่อลดปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต พร้อมบันทึกค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตของแต่ละผู้ใช้งานคอมไพล์ตาม พ.ร.บ. 2550
 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้
 • มีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • สามารถนำ Log มาวิเคราะห์สาเหตุของการบุกรุกได้
 • มีระบบส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ส่งไปยังเครื่อง ATX Centralized log ได้ตาม พ.ร.บ.
 • ระบบสามารถ Sync กับเวลาสากลของประเทศไทย ได้โดยใช้ NTP (Network Time Protocol) ระบบฯ มีการตรวจสอบ (Authentication) ก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน Website, Security, การใช้งานเว็บไซต์ ตาม พ.ร.บ. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ระบบสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละ User ได้ เช่น เวลาในการเข้าใช้งาน เวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด ,IP Address , Mac address ประจำเครื่อง ,User Name ,เก็บข้อมูลการจราจร
 • ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงระบบ โดยมาตรฐานความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer)
 • ระบบสามารถเป็น Firewall ได้โดยจะทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายได้
SEVER ตัวที่ 2 ATX Centralized log Sever เป็นตัวรับ log file จากเครื่อง ATX Authentication server
 • เครื่อง Centralized log จะทำการเข้ารหัส (Data Encryption) เพื่อไม่ให้สามารถแก้ไขได้ log file ได้ ซึ่งมีขบวนการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ด้วยระบบ ATX LOG SEVER สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที
 • มีกระบวนการจัดเก็บและเข้ารหัส (Data Encryption) log file ซึ่งสะดวกในการใช้งาน
 • สามารถจัดเก็บและเข้ารหัส (Data Encryption) log file โดยระบบจะตั้งเวลาจัดเก็บ และลบอัตโนมัติ
 • มีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ภาพแสดงการทำงานของระบบโดยรวม
รายละเอียดของเซิฟเวอร์ ในระบบ ATX Log Server ได้ทำตาม พ.ร.บ. 2550 โดยจะมีเครื่องเซิฟเวอร์ 2 เครื่อง ดังที่ได้กล่าวข้างต้นคือ SEVER ตัวที่ 1 ATX Authentication และ SEVER ตัวที่ 2 ATX Centralized log โดยมีรายละเอียดของเซิฟเวอร์ดังนี้
CPU
Intel Dual Core Xeon Processor 1.86 GHz
HDD
HDD 250x2 GB SATA II 7.2K rpm
Memory
DDR-2 667 MHz ECC 2R 2 GB(1x1024)
VGA
Integrated ATIES1000 (RN50) SVGA Controller with 32 MB Memory
Drive
DVD Combo Drive
Support
Support ฟรีทั้ง Hardware และ Software 1 ปี
งบประมาณทั้งชุด 199,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


Delete cookies set by this site | Top   

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย เน็ตไทยแลนด์ดอทคอม
บริษัท เอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
36/18 อาคารอาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 2 สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ): 0-2664-0488 แฟกซ์ ต่อ 112
หมายเลขทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100403001230